* wyrażenie zgody na przekazywanie PIT-ów drogą elektroniczną nie jest obowiązkowe; brak takiej zgody nie ma wpływu na prawa i obowiązki pracownika i nie spowoduje dla niego żadnych negatywnych konsekwencji;

** możesz podać tylko jeden adres mailowy, służbowy lub prywatny;

*** DJR Polska Sp. z o.o. Lwowska 11; 37-700 Przemyśl, jako administrator danych osobowych, zapewnia ochronę przetwarzanych danych i przy ich wysyłaniu pocztą e-mail stosuje niezbędne środki techniczne i organizacyjne zabezpieczające te dane w szczególności przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym. W przypadku kont prywatnych pracownik odpowiada również za bezpieczeństwo samego konta (jego należyte zabezpieczenie) poczty e-mail.
DJR Polska Sp. z o.o. jest również administratorem danych osobowych pracownika zawartych w niniejszym oświadczeniu. Dane takie w postaci imienia i nazwiska, numeru pracownika oraz adresu mailowego zbierane są przez DJR Polska Sp. z o.o. w związku z niniejszym oświadczeniem jedynie w celu przekazywania PIT-ów drogą elektroniczną. Pracownik ma prawo dostępu do treści swoich danych ,ich poprawiania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia, przenoszenia, a także posiada prawo sprzeciwu oraz prawo do wniesienia skargi. Podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne.