DJR Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Sp. z o.o.)

zarejestrowana w Sądzie Okręgowym w Rzeszowie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:

KRS: 0000353222
NIP: PL7952497000
REGON: 180550382
EORI: PL795249700000000

 

BANK: CITI Bank Handlowy w Warszawie

PLN: 43 1030 0019 0109 8530 0036 1838
EUR: PL 51 1030 0019 0109 7860 1007 4254
SWIFT: CITIPLPX